Tietosuojakäytäntö Oy Season Golf Ab

Alta löydät päivitetyn rekisteriselosteen siitä, miten tallennamme ja käytämme asiakkaiden tietoja.
Tässä yhteenveto asiasta:

Kun ostat Season Golfin pallokortin, tallennamme nimesi korttijärjestelmään. Jos haluat, tallennamme myös puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen – ne helpottavat yhteydenottoa, jos korttisi katoaa ja se palautetaan meille.
Mikäli kanta-asiakasohjelmaan (Season Club tai Senior Club) liittyvä henkilö haluaa saada meiltä tietoja tarjouksista ja tapahtumista, liitämme hänet sähköpostimarkkinoinnin saajalistalle. Listalta voi poistua koska tahansa klikkaamalla sähköpostikirjeen alareunassa olevaa linkkiä.

Rekisteriseloste, päivitetty 21.5.2018
henkilötietolaki (532/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

Oy
Season Golf Ab

Finnoonpuisto 4, 02280 Espoo
Puh. 09- 811 026

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sanna Kujansuu, sanna.kujansuu@seasongolf.fi, 040 833 4000

Rekisterin nimi

Season Golfin
asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Season
Golfin pallokortin ostajilta  sekä kanta-asiakasohjelmiin
(Season Club ja Senior Club) liittyneiltä henkilöiltä tallennetaan aina nimi
sekä lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli asiakas haluaa ne antaa.
Tietoja käytetään tiedottamiseen ja markkinointiin sekä yhteydenottojen
hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin
kerätään asiakkaiden perustiedot, vähintään nimi, asiakkaan niin halutessa myös
puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä
rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja
ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle

Osaa
rekisterin henkilötiedoista (sähköpostimarkkinoinnin tietokanta) sijaitsee
Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyllä toimijoilla. Tällaisia tietoja ovat
nimi, sähköpostiosoite ja kanta-asiakasrekisteriin liittymisajankohta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin
tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään.
Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja
salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin
tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän
työntekijät.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä
on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen
tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti
kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön
esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää
rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä
voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai
täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai
puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö
henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 

Kategoriassa Ajankohtaista