SGA-koulutuksen rakenne

Valmennusryhmät, yksityiset ja yleiset tehoryhmät, klinikat


Rakenne

Season Golf Academyn koulutus koostuu seuraavista pääryhmistä:

1) Valmennusryhmät

Koko kauden koulutuksella tarkoitetaan sellaisia kursseja, jotka alkavat syksyllä sisäkauden alussa ja päättyvät vasta kevään lopussa ulkokauden edellä eli kestävät koko kauden. Nämä koko kauden kurssit nostetaan koulutussivuille artikkelinostoina.

2) Tehoryhmät

Kursseilla tarkoitetaan koko kauden koulutukseen verrattuna lyhyempiaikaisia kursseja, joita myydään koko kauden koulutuksen rinnalla. Kurssit koostuvat perinteisesti 4-10 kerran opetusjaksoista. Kurssit esitetään opetussivustoilla perinteisenä kurssilistoina.

3) Klinikat

Klinikoilla tarkoitetaan yhden kerran opetusjaksoja, joihin oppilas voi osallistua opetuspäiväkohtaisesti. Klinikat esitetään opetussivustoilla perinteisenä klinikkalistoina.

4) Yksityiset tehoryhmät

Yksityisillä kursseilla tarkoitetaan sellaisia valmentajan pitämiä kursseja, jotka ovat kohdistettu vain tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi golfklubille. Näitä kursseja ei toivota yleisten kurssien listauksiin vaan esitetään pelkästään vastuussa olevan valmentajan sivuilla artikkelinostoina.

5) Valmentajan omat sivut

Yllämainitut koulutukseen liittyvät artikkelit ja tapahtumat esitetään aina myös valmentajan omilla sivuillaan joko artikkelinostoina tai tapahtumalistoina.


Kohderyhmät

Koulutus on jaettu erilaisiin kohderyhmiin, jotka määräytyvät sekä valmennettavan tasoituksesta tai hänen toiveestaan koulutuksen sisällön suhteen. Koulutusartikkeli saadaan sijoitettu kohderyhmiin artikkelin kategorian avulla, niistä enemmän alla. Yksi koulutusartikkeli voi esiintyä yhdessä tai useammassa kohderyhmässä eli siihen voidaan merkitä useita kategorioita.

1) Alkeisryhmät

Alkeisryhmillä tarkoitetaan niitä valmennettavia, jotka ovat juuri aloittaneet ja aloittamassa golfin harratuksen. Heidän tasoituksensa liikkuu 36-54 haarukassa. Alkeisryhmään kuuluva koulutus saadaan sijoitettua oikeaan kohderyhmään asettamalla koulutusartikkelin kategoriaksi "AlkeisPerus".

2) Harrasteryhmät

Harrasterymillä tarkoitetaan valmennettavia, jotka ovat jo jonkin aikaa pelanneet ja hakevat lisävarmuutta pelitaitoonsa. Heidän tasoitushaarukkansa on 18-36. Harrasteryhmään kuuluva koulutus saadaan sijoitettua oikeaan kohderyhmään asettamalla koulutusartikkelin kategoriaksi "Alle90".

3) Kilparyhmät

Kilparyhmillä tarkoitetaan niitä valmennettavia, jotka haluavat pärjätä klubikilpailuissa ilman ammattilaishaaveita. Heidän tasoituksensa on jotain alle 18. Kilpailuryhmään kuuluva koulutus saadaan sijoitettua oikeaan kohderyhmään asettamalla koulutusartikkelin kategoriaksi "Alle80".

4) Juniorit

Junioreilla tarkoitetaan iältään alle 17 vuotiaita valmennettavia. Tähän kohderyhmään voidaan sijoittaa erilaisia koulutusmuotoja kuten alkeis-, harraste- ja kilpailu. Silloin juniorikoulutuksesta kiinnostunut asiakas näkee heti koko kirjon ja voi valita siitä itselleen sopivan. Junioriryhmään kuuluva koulutus saadaan sijoitettua kohderyhmäänsä asettamalla koulutusartikkelin kategoriaksi "Juniori"

5) Seniorit

Senioreilla tarkoitetaan seniori-ikäisiä valmennettavia. Tähän kohderyhmään voidaan sijoittaa erilaisia koulutusmuotoja kuten alkeis-, harraste- ja kilpailu. Silloin seniorikoulutuksesta kiinnostunut asiakas näkee heti koko kirjon ja voi valita siitä itselleen sopivan. Senioririryhmään kuuluva koulutus saadaan sijoitettua kohderyhmäänsä asettamalla koulutusartikkelin kategoriaksi "Seniori"

6) Perusta oma ryhmäsi

Mahdollistamme valmennettaville perustaa oman ryhmänsä. Se tehdään siihen suunnitellulla yhteydenottolomakkeella, jolla määritellään koulutukselle asetettavat tavoitteet sekä ryhmän koko ja nykyinen osaamistaso. Tällaisia ryhmiä varten toimisto määrittää valmentajan, koulutuksen sisällön sekä tarvittavat opetuspaikat ja apuvälineet.


Valmennusryhmät

Valmennusryhmäkoulutus vastaa kestoltaan koko sisäkautta. Koulutus voi sisältää useita ryhmiä, joiden opetuspäivät tai kellonajat poikkeavat toisistaan. Valmennettava sitoutuu maksamaan sen ennakkoon, mutta voi perua tai lopettaa koulutuksen tietyin ehdoin. Ehdot esitetty ....

1) Kurssitapahtuma

Tee kurssista perinteinen kurssitapahtuma, johon laitat kategoriaksi Golfkoulu ja alakategoriaksi kohderyhmän kuten aloittelijat, harrastajat jne.

Ei ole toistaiseksi tarpeen! Imoitetaan, mikäli kurssit ja klinikat sivu otetaan käyttöön, jolloin taas tulee pakolliseksi.

2) Koulutusartikkeli

Koulutuksesta tehdään artikkeli, jossa kuvataan koulutuksen sisältö ja mahdolliset eri ryhmät, jotka normaalisti poikkeavat toisistaan koulutuspäivän tai kellonajan suhteen.

Mikäli artikkeli halutaan nostaa joko Trackmanin tai SAM Puttlabin erityisivuille, lisää kategoriaksi "trackman-opetus" tai "puttlab-opetus".

2.1) Otsikko

Koulutusartikkelin otsikossa on seuraavat:

- Valmentaja +

- Kohderyhmä (aikuiset, juniorit, seniorit) jolle koulutus tarkoitettu "<cr>"

- Koulutuksen kesto

2.2) Ingressi

Koulutusartikkelin ingressissä mainitaan seuraavat:

- Kohderyhmä kerran/kaksi kertaa viikossa "<cr>"

- Viikonpäivät (maanantaisin. tiistaisin tai keskiviikkoisin) "<cr>"

- Tasoitussuositus (hcp alle 18)

2.3) Taittotyyli

Aseta taittotyyliksi "Perinteinen"

3) Ilmoittautuminen

Ilmoittautumista varten valmistellaan tuote, johon määritellään varastosaldona ryhmän maksimi koko. Kaikkien ryhmien tuotteet eli ilmoittautumiset nostetaan verkkokaupan nostona artikkeliin. Koulutusmaksu maksetaan kerralla, mutta siitä voidaan palauttaa osa mikäli valmennettava ei hyväksyttävästä syystä pysty jatkamaan koulutusta loppuun.

4) Koulutuksen kohdistaminen ryhmäänsä

Jokainen koulutus tulee kohdistaa omaan ryhmäänsä. Se tehdään merkitsemällä artikkelin kategoriaksi oikean ryhmän merkintä. Katso vastaava kohta yllä.


Tehoryhmät

Tehoryhmäkurssit ovat kestoltaan rajattuja, siis koko kauden koulutusta selvästi lyhyempiaikaisia. Yksi kurssi voi sisältää useita ryhmiä, joiden opetuspäivät tai kellonajat poikkeavat toisistaan. Valmennettava sitoutuu maksamaan kurssin ennakkoon, mutta voi perua tai lopettaa koulutuksen tietyin ehdoin. Ehdot esitetty ....

Kurssilistat näkyvät seuraavilla opetussivuilla:

- Opetuksen pääsivu, kaikki kurssit

- Kohderyhmien siuilla, kaikki kurssit

- Valmentajan omalla sivulla, mutta pelkästään valmentajan kurssit

Kursseita tehdään tapahtuma, kurssiartikkeli sekä ilmoittautumiseen käytetyt tuotteet.

1) Kurssitapahtuma

Tee kurssista perinteinen kurssitapahtuma, johon laitat alakategoriaksi itsesi.

1.1) Otsikko

Koultustapahtumat esitetään asiakkaille usein pelkkänä otsikkolistana. Tästä syystä otsikon tulisi sisältää ostohalukkuuteen vaikuttavat tiedot. Koulutustapahtuman otsikossa kannattaisi olla ainakin seuraavat:

- Valmentaja

- Arkipäivä sekä kellonaika, jolloin kurssi pidetään

- Kurssipäivät ja kurssikertojen lukumäärä

"Ville Valmentaja, torstaisin klo 19-20 Päivät: 4.11. / 11.11. / 25.11. / 2.12. / 9.12 / 16.12, 6 kertaa"

2) Kurssiartikkeli

Tee kurssista perinteinen kurssiartikkeli ja nosta siihen alla mainitut ilmoittautumistuotteet.

Mikäli artikkeli halutaan nostaa joko Trackmanin tai SAM Puttlabin erityisivuille, lisää kategoriaksi "trackman-opetus" tai "puttlab-opetus".

3) Ilmoittautumistuote

Tee jokaista ryhmää varten oma ilmoittautumistuote, määritä sille hinta ja maksimi valmennettavien määrä. Muista määrittää itsesi omistajaksi ja katso että kirjanpitotili on sinun.Klinikat

Klinikat ovat kestoltaan yhden opetuskerran koulutuksia, mutta niitä on yleensä valittavissa useamman päivän joukosta. Valmennettava sitoutuu maksamaan klinikan ennakkoon.

Klinikkalistat näkyvät seuraavilla opetussivuilla:

- Opetuksen pääsivu, kaikki klinikat

- Kohderyhmien siuilla, kaikki klinikat

- Valmentajan omalla sivulla, mutta pelkästään valmentajan klinikat

Klinikasta tehdään tapahtuma, klinikkaartikkeli sekä ilmoittautumiseen käytetyt tuotteet.

1) Klinikkatapahtuma

Tee klinikasta perinteinen klinikkatapahtuma, johon laitat alakategoriaksi itsesi.

1.1) Otsikko

Klinikkatapahtumat esitetään asiakkaille usein pelkkänä otsikkolistana. Tästä syystä otsikon tulisi sisältää ostohalukkuuteen vaikuttavat tiedot. Koulutustapahtuman otsikossa kannattaisi olla ainakin seuraavat:

- Valmentaja

- Klinikan sisältö

- Klinikkapäivät ja kellonaika

"Ville Valmentajan rautaklinikat 5.9 / 12.9 / 19.9 / 26.9 / 3.10 / 10.10 klo 18-19"

2) Klinikka-artikkeli

Tee klinikasta perinteinen klinikka-artikkeli ja nosta siihen alla mainitut ilmoittautumistuotteet.

Mikäli artikkeli halutaan nostaa joko Trackmanin tai SAM Puttlabin erityisivuille, lisää kategoriaksi "trackman-opetus" tai "puttlab-opetus".

3) Ilmoittautumistuote

Tee jokaista klinikkapäivää varten oma ilmoittautumistuote, määritä sille hinta ja maksimi valmennettavien määrä. Muista määrittää itsesi omistajaksi ja katso että kirjanpitotili on sinun.


Yksityiset tehoryhmät

Yksityiset kurssit ovat sellaisia valmentajan järjestämiä kursseja, jotka EIVÄT ole tarkoitettu yleiseen myyntiin vaan ovat kohdistettu tietylle kohderyhmälle. Nämä kurssit nostetaan valmentajan sivulle artikkelinostoina "valmentajan nimi-yksityinen". Näistä kursseista ei tehdä tapahtumaa.


Valmentajan omat sivut

Valmentajan omilla sivulla näkyvät seuraavat koulukseen liittyvät tiedot:

- Koko kauden koulutus, artikkelinostona kun kategoriaksi on merkitty valmentajan etunimi

- Kurssit, kun kurssitapahtuman alakategoriaksi on merkitty valmentaja

- Klinikat, kun klinikkatapahtuman alakategoriaksi on merkitty valmentaja

- Yksityiset kurssit, kun kussiartikkelin kategoriaksi on merkitty valmentajan etunimi "-yksityinen".

Tämän lisäksi valmentajan oma sivu sisältää kuten aikaisemminkin kaikki yksityisopetukseen liittyvät kalenterit ja varausmahdollisuudet.