Alustavaa tietoa Oy Season Golf Ab:n tilikauden 2023 talouskehityksestä


​​​​​​​


​​​​​​​Tilikausi 1.1.-31.12.2023 oli Oy Season Golf Ab:n toinen täysi toimintavuosi Season Golf Areenalla. Kaikki harjoittelutilat oli saatu valmiiksi ja toiminta täyteen käyntiin edellisellä tilikaudella, joten vuonna 2023 voitiin keskittyä palvelujen kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Erityisesti panostettiin opetus- ja kurssipalvelujen kasvattamiseen, systematisointiin ja markkinointiin.

Season Golfin markkina-alueen asiakkaat ovat ottaneet uuden hallin hyvin vastaan. Kun asiakasmäärä ja kaikkien palvelujen myynti kasvoivat tilikaudella, sekä liikevaihto että tulos kehittyivät positiivisesti.

Yhtiö toimii Areenalla vuokralaisena, mutta omistaa kaikki golfharjoitteluun liittyvät koneet, laitteet ja irtaimiston sekä vastaa hallin toimintakuluista.

Liikevaihto
Tilikauden liikevaihto oli noin 1 035 000 eur, mikä oli noin 17 % edellistilikautta enemmän (883 696 eur). Kasvua saavutettiin niin harjoituspallo-, paikka- ja laitemyynnissä kuin opetuksen ja kurssitoiminnan palvelujen myynnissäkin.

Yhtiön strategiana on ylläpitää kilpailukykyistä hintatasoa yhdistettynä laadukkaaseen palvelukokonaisuuteen. Tilikaudella hintoja ei korotettu, vaan kyettiin jopa alentamaan joissakin palvelusegmenteissä.

Liikevaihtoon heikentävästi vaikutti se, että loppukesän sateisen sään pehmitettyä ulkorangen toimintaan tuli palvelukatkoja ja se jouduttiin jopa kokonaan sulkemaan yhteensä joiksikin viikoksi.

Tulos
Tilikauden tulos oli noin 140 000 eur (-199 167 eur). Myynnin kasvun lisäksi hyvään tuloskehitykseen vaikutti merkittävästi kaikkia kulueriä alentanut liiketoiminnan systemaattinen tehostaminen. Tilikaudella tehtiin verolainsäädännön salliman maksimin mukaiset 25 %:n menojäännöspoistot.

Tase
Yhtiöllä ei ole rahoituslaitoslainoja, vaan lainat on saatu perhepiiriin kuuluvalta yritykseltä. Yhtiön omavaraisuusasema parani tilikaudella ja se kykeni lyhentämään pitkäaikaisia velkojaan.

Vuoden 2024 näkymät
Tilikaudella 2023 uudistettu opetus- ja kurssipalvelujen rakenne sekä tehostetut toimintamallit luovat hyvät edellytykset jatkaa Oy Season Golf Ab:n toiminnan kehittämistä ja kannattavaa kasvua vuonna 2024.

Erityisiä panostuskohteita ovat tapahtumapalvelut, yhteistyökumppanihankinta ja kesäkauden toiminnan kehittäminen. Lopputalven lumi- ja hiekoitustöillä sekä salaojituksen parantamisella pyritään ulkorangella välttämään edellisen kesän ongelmat. Myös kesän opetus- ja kurssipalveluja laajennetaan ja kehitetään.

Tilikaudella 2024 liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan pysyvän vähintään päättyneen tilikauden tasolla.


Tilikauden 2023 tilinpäätös julkaistaan myöhemmin keväällä.