Alakerran puttausalueen varaustilanne

Alue on jaettu kahteen lohkoon, jotka ovat A ja B. Kumpaankin lohkoon pääsee kerralla maximi 6 pelaajaa.