Ajanvarauskalenterit

Ohjeesta selviää mitä ajanvarauskalenterit ovat, miten niitä hallitaan ja miten niiden ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa.

Ajanvarauskalenterin periaatteita

Ajanvarauskalenteri koostuu periaatteessa kahdesta osasta, resurssista ja ajanvaraustuotteesta eli näkymästä resurssiin. Resursseja on aina yksi, mutta näkymiä siihen voi olla useita. Resurssi itsessään voi muodostaa ryhmän, meidän tapauksessa usean pelipaikan.


Ajanvarauskalenterin luonti

Ajanvarauskalenteri luodaan tuotteena, jonka tyyppi on ajanvaraus. Tuotteelle voidaan antaa hinta, joka peritään sen varaamisesta. Mikäli tuotteelle on voitava määrittää perushinnasta poikkeavia hinnoittelutapoja, sen tekee Wisen asiakastuki ohjeiden mukaan. Meillä tällaisia kantaan kiinnitettyjä hinnoitteluja ovat Seniori- ja Opiskelija-alennukset sekä kellonaikaan sidotut hinnat.


Ajanvarauskalenterin hallinta

Olemme omaksuneet tavan hallita ajanvarauskalentereita erillisillä hallintotuotteilla. Wise on kiinnittänyt nämä hallintotuotteet samaan resurssiin kalenterivarausten kanssa. Katso parempi kuvaus tämän artikkelin kohdassa varauskalenterityypit.


Kalenterinäkymä

Kalenterin nimi sen vasemmassa reunassa tulee aina tuotteen nimestä. Kalenterin sarakkeen päällä oleva nimi on Wisen asiakastuen asettama, joten jos siihen tarvitaan muutoksia, siitä täytyy tehdä tukipyyntö.

Kalenterinäkymään voidaan vaikuttaa tuotteen valilehdellä "Varauksen asetukset". Sillä pääset vaikuttamaan yhden rivin kestoon (30 min, 1 t jne.), minimi ja maximi varausmääriin, solujen sisältöön ja mm. kalenterin avauspäivään.

Varausajat, eli kuinka pitkälle tulevaisuuteen näet kalenteria ja kuinka paljon aikaisemmin tunti tulee varata, määritellään myös varausten asetuksessa.

Sellainen kalenteri, jossa on vain yksi sarake, kannattaa asettaa oletusarvoisesti viikkonäkymäksi. Tällaisia ovat esimerkiksi valmentajien henkilökohtaiset kalenterit. Tämän oletusarvon asetus on vain Wisen toteutettavissa, joten tee siitä tukipyyntö.


Ajanvarauskalenterin sarakkeet

Ajanvarauskalenterin sarakkeeksi tulee oletusarvoisesti yksi oletussarake. Meillä näitä ovat kokoushuone ja SAM PuttLab. Kaikissa muissa tapauksissa sarakkeita tarvitaan enemmän. Nämä on Wisen asiakastukeen liittyviä tehtäviä tukipyyntöjen perusteella.Välinäyttö

Ajanvarauskalenterin solun valinta johtaa käyttäjän aina välinäytölle, jossa käyttäjä voi lisätä varaukseen kuuluvia ominaisuuksia. Tällaisia ovat:

- varauksen kokonaiskesto
- varaukseen liittyvät lisäpaikat
- opettajat
- laiteopastus
- 10-kortin käyttö

Välinäyttöjä on seuraavan tyyppisiä:

- normaali ajanvaraus
- opetukseen liittyvä varaus (opettajavalinta)
- hallinnointiin liittyvä näyttö

Välinäytön sisältö on riippuvainen siitä, mikä on ollut varauksessa päätuote. Niiden sisältö on pelkästään Wisen hallinnassa ja on kiinnitetty kalentereihin tukipyyntöjen pohjalta.


Varauskalenteri artikkelissa

Varauskalenterit voidaan nostaa artikkeleihin, kuten meillä on ollut tapana. Tällöin tiedossasi tulee olla nostettavan kalenterin tuotenumero. Mikäli varauskalenteri on vain yksisarakkeinen voit harkita sen lisäämistä kaksipalstaiseen elementtiin.


Tehdyn tilauksen siirto

Kun joko asiakas tai sinä olet tehnyt asiakkaallesi tilauksen, se näkyy punaisena soluna ja siinä on asiakkaan nimenstä etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Miikäli haluat siirtää tämän tilauksen toiseen paikkaan kalenterissa, klikkaa varausta. Saat eteesi nälinäytön, jossa on pelipaikka ja kellonaika, jota varaus koskee. Voit muuttaa sekä pelipaikan että kellonajan toiseksi, jolloin painaessasi "Talleta" -painiketta, varaus siirtyy nyt uuteen määriteltyyn soluun. Siirron kohteena oleva solu voi olla "Poista aikaväli" -tilassa, varaus siirtyy siihen.


Ajanvarauskalenterityypit

Vaikka alla on kuvattu ajanvarauskalentereita käyttötyypin mukaisesti, kyseistä määritystä Wisen järjestelmästä ei "Ajanvaraus" -tyypin lisäksi löyty. Käytöstä täytyy sopia Wisen kanssa tukipyynnön avulla.

Normaali ajanvarauskalenteria käytetään eri resurssien varaamiseen. Se voi olla esimerkiksi henkilökohtainen kalenteri tai usean pelipaikan varauskalenteri. Kutakin kalenteria kohden tehdään tuote, jonka tyypiksi merkitään "Ajanvaraus". Usein ajanvarauskalenerin varaukset hinnoitellaan kantaan määritellyllä tavalla, jossa huomioidaan tuotteelle merkitty perushinta, eri ajanjaksoihin sidotut hinnat sekä niistä saadut alennukset, jotka meidän tapauksessamme on sidottu rooliin. Tämä hinnoittelutapa ilmoitetaan Wiselle tukipyyntönä, joka tekee resurssiin tarvittavat hinnoitteluun tarvitut määritykset. Meillä tällaisena esimerkkinä voisi pitää hinnoittelua, jossa on perushinta arkipäiville klo 9-16 ja 16-21, viikonlopuille 9-21 sekä alennukset, jotka myönnetään SeniorClubilaisille ja Opiskelijoille kuitenkin arkipäivään ja kellonaikaan sidottuna. Mikäli hinta ei muutu varausajankohdan tai roolin mukaan, hinnoitteluun käytetään tuotteelle merkittyä perushintaa.

Opetukseen liittyvä ajanvarauskalenteri on joko pelipaikkaan tai opettajaan sidottu kalenteri. Molempia käytetään opetuksen varaamiseen, ne vain lähestyy opetuksen varausta eri kantilta. Opetuskalenteriin liitetyt pelipaikat linkitetään samoihin resursseihin omaehtoiseen harjoitteluun liittyvien pelipaikkojen kanssa, sisälyöntipaikat yksityisopetukseen, TrackMan-paikat TrackMan-opetukseen jne. Opetuksen pelipaikkakalenterin tuote määrittää aina pelipaikan ja opetuksiin liittyvän hinnan. Juuri tällä hetkellä se on 20 €, joka lisätään opettajan hintaan. Näiden summa muodostaa opetuksen kokonaishinnan.

Hallintaan liittyvä kalenteri on koordinaattorin näkymä samaan resurssiin edellisten kanssa. Tätä käytetään kalenterin solujen eli paikkojen blokkaamiseen ja vapauttamiseen. On tärkeää, että tälle tuotteelle merkitty hinta on aina 0 €.

Kaikkien eri kalenterityyppien kiinnittäminen resurssiin kuuluu tehtävänä Wiselle ja suoritetaan tukipyynnön pohjalta.


Vahvistukset

Ajanvarauskalenteriin tulevat varaukset vahvistetaan varaajalle mikäli sitä toivotaan varauksen yhteydessä. Tämän lisäksi kalenteriin ja opetustapauksessa opettajan tuotteelle merkitylle omistajalle lähtee vahvistus sähköpostina.