Golfkoulun ylläpito

Golfkoulun määritykset pyritään pitämään mahdollisimman stabiilina, jolloin ylläpidettävien elementtien määrä on mahdollisimman vähäinen. Ohessa kuvaus siitä, miten koulutussivusto on rakennettu ja miten niitä ylläpidetään

Golfkoulun tietojen ylläpito

Golfkoulu koostuu seuraavista elementeistä.

1) Golfkoulun etusivu

2) Kategorian mukainen kurssisivu

3) Kurssin perustiedot eli tapahtumat

4) Kurssin veloitustiedot eli tuotteet


1. Golfkoulun etusivu


Season Golf Academy

Etusivu

Golfkoulun etusivu on tietyllä tavalla vakio ja muuttuu pelkästään mikäli Season Golf Academy päättää muuttaa koulutuskategorioita tai niitä etusivulla olevia kuvauksia, jotka koulutuksen periaatteista on kuvattu.

Pääset ylläpitämään golfkoulun etusivua oheista artikkelinostosta.

2. Kategorian mukainen kurssisivu


Kurssisivu

Jokainen kurssisivu on rakenteeltaan samanlainen. Sen tarkoitus on kuvata kurssi/kurssit sellaisella tasolla, että käyttäjä voi tehdä päätöksensä sille osallistumiselle. Kurssisivua ei tarvitse muuttaa ellei sen kuvaamaan kurssiin tule muutoksia.

Ohessa esimerkki kurssisivusta artikkelinostona.


3. Kurssitapahtuman teko

Kurssin eli tapahtuman luonti

Kurssit määritellään tapahtumina, joiden kategoriaksi määritellään "Golfkoulutus" ja alakategoriaksi sen kurssisivun kategoria, jolle kurssi halutaan listautuvan.

Tapahtuman kuvaus, joka tulee kurssilistauksessa näkyviin

Tämähän on tietenkin elementti, jota voidaan muuttaa tarpeiden mukaan, mutta tällä hetkellä se on määritelty seuraavasti:

1) Valmennuksesta vastaa ja siihen "rivilinkki", johon linkiksi laitetaan valmentajan sivu

2) Kurssin hinta ja viittaus ilmoittautumiseen

3) Kullekin kurssijaksolle/ryhmälle on rivinsä, jossa

- ilmoittaudu -painike, linkkinä vakiotuotteen osoite

- kurssin aikatauu


4. Kurssituotteen tekeminen

Kurssituotteet, veloitukset ja max. määrä

Kurssin veloitukset ja kurssille otettava maximimi oppilasmäärä määritellään kurssituotteena. Kurssituotteet ovat kiinteitä ja valmiiksi sidottu kurssin tapahtumatietoihin (katso tapahtuman kuvauskenttä, jossa tuotteet sidottu "Ilmoittaudu" -painikkeeseen).

Kurssituotetta tulee ylläpitää ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

1) Kurssin hinta muuttuu

2) Kurssin valmentaja muuttuu - ylläpidä omistaja ja tili

3) Uusi kurssikausi - ylläpidä varastosaldo oikeaksi

​​​​​​​Ohessa esimerkki kurssituotteesta.